Firma

Ubezpieczenia Zabierzów

Szanowni Państwo oferujemy dojazd do klienta na terenie Zabierzowa.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie z naszym doradcą. W szczególności oferujemy ubezpieczenie mieszkania oraz ubezpieczenie samochodu. Jeżeli interesuje Państwa ubezpieczenie firmy umówimy się w siedzibie prezentując pełną ofertę ubezpieczeń, którą dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.

Zapraszamy

Agencja Ubezpieczeniowa Wanda Krzakiewicz

ul. Wyki 6B/3
32-065 Krzeszowice
godziny otwarcia:
pon – pt 8:00 – 17:00
soboty 9:00 – 13:00
tel:
606 666 757
604 222 756
fax:
/012/ 282 46 04

e-mail : pytanie(malpka)centrum-ubezpieczen.pl

Ubezpieczenia Krzeszowice

Szanowni Państwo oferujemy dojazd do klienta na terenie Krzeszowic.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie z naszym doradcą. W szczególności oferujemy ubezpieczenie mieszkania oraz ubezpieczenie samochodu. Jeżeli interesuje Państwa ubezpieczenie firmy umówimy się w siedzibie prezentując pełną ofertę ubezpieczeń, którą dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.

Zapraszamy

Agencja Ubezpieczeniowa Wanda Krzakiewicz

ul. Wyki 6B/3
32-065 Krzeszowice
godziny otwarcia:
pon – pt 8:00 – 17:00
soboty 9:00 – 13:00
tel:
606 666 757
604 222 756
fax:
/012/ 282 46 04

e-mail : pytanie(malpka)centrum-ubezpieczen.pl

ubezpieczenia Kraków

Szanowni Państwo oferujemy dojazd do klienta na terenie całego Krakowa.

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia się na spotkanie z naszym doradcą. W szczególności oferujemy ubezpieczenie mieszkania oraz ubezpieczenie samochodu. Jeżeli interesuje Państwa ubezpieczenie firmy umówimy się w siedzibie prezentując pełną ofertę ubezpieczeń, którą dostosujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.

Zapraszamy

Agencja Ubezpieczeniowa Wanda Krzakiewicz

ul. Wyki 6B/3
32-065 Krzeszowice
godziny otwarcia:
pon – pt 8:00 – 17:00
soboty 9:00 – 13:00
tel:
606 666 757
604 222 756
fax:
/012/ 282 46 04

e-mail : pytanie(malpka)centrum-ubezpieczen.pl

NNW dla MSP

 • Zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków


W przypadku pytań skontaktuj się z nami 012/ 282 46 04

ubezpieczenia obowiązkowe

 • Obowiązkowe ubezpieczenie na rzecz klientów w związku z działalnością prowadzoną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami

ubezpieczenia OC

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zakładów opieki zdrowotnej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej placówek dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sportowców trenerów instruktorów sportowych pracowników obsługi sportu organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności zawodowej
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia dla klienta masowego

W przypadku pytań skontaktuj się z nami 012/ 282 46 04

ubezpieczenia pakietowe

 • PZU Apteka
 • PZU Doradca
 • PZU Ekspert
 • PZU Hotel
 • PZU Ochrona Plus
 • PZU Partner


W przypadku pytań skontaktuj się z nami 012/ 282 46 04

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

<!-- show rest -->

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęte następujące mienie:

budynki i budowle;

maszyny, urządzenia, wyposażenie;

środki obrotowe – mienie zaliczane do rzeczowych aktywów obrotowych w myśl obowiązujących przepisów, takie jak: materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby (między innymi: opakowania, materiały eksploatacyjne i pomocnicze), wytworzone lub przetworzone przez Ubezpieczonego produkty gotowe zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, a także części zamienne i zapasowe, jeśli nie są w myśl obowiązujących przepisów zaliczane do środków trwałych;

niskocenne składniki majątku - mienie, które zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości zostało jednorazowo wliczone do kosztów operacyjnych i nie jest ujmowane w ewidencji środków trwałych;

wartości pieniężne - krajowe i zagraniczne znaki pieniężne (gotówka), czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale z grupy platynowców oraz wyroby ze wszystkich wymienionych wcześniej metali, kamienie szlachetne i perły;

nakłady adaptacyjne - wartość adaptacyjnych robót budowlanych (w tym remontów) i wykończenia wnętrz ustalona na podstawie poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów na dostosowanie pomieszczeń lub budynków niestanowiących własności Ubezpieczonego do rodzaju prowadzonej działalności lub podniesienia standardu tych pomieszczeń lub budynków;

mienie najmowane – mienie przyjęte przez Ubezpieczonego do używania w ramach umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego rodzaju umowy o podobnym charakterze;

Subskrybuje zawartość