Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla MSP

Ubezpieczenia ogniowe należą do najstarszych, a zarazem najbardziej rozpowszechnionych ubezpieczeń majątkowych. Zapewniają fundamentalną ochronę majątku przedsiębiorstwa przed skutkami o charakterze katastroficznym, mogących powodować poważne straty finansowe wynikające z utraty lub zniszczenia aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, których suma ubezpieczenia od ognia nie przekracza 10 mln zł, w tym: podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, np.: załadów produkcyjnych, przedsiębiorstw handlowych, firm usługowych, instytucji finansowych, właścicieli i zarządców nieruchomości, placówek kulturalnych, placówek służby zdrowia.

Przedmiot ubezpieczenia

Może stanowić mienie będące własnością Ubezpieczającego oraz mienie będące w jego posiadaniu, a w szczególności:

  • budynki i budowle;
  • techniczne urządzenia, maszyny, aparaty i narzędzia;
  • wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, w tym niskocenne składniki majątku;
  • środki obrotowe tj.: towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń;
  • mienie przyjęte w celu wykonania usługi (np.: naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania,prania, przechowywania) bądź sprzedaży;
  • wartości pieniężne;
  • nakłady adaptacyjne;
  • mienie osobiste pracowników.W przypadku pytań skontaktuj się z nami 012/ 282 46 04


Pliki do pobrania