Proponujemy ubezpieczenie minicasco

Minicasco oferuje atrakcyjny zakres ochrony przede wszystkim dla ostrożnych kierowców.
To także zabezpieczenie przed skutkami zdarzeń niezależnych od Ciebie.
Ubezpieczenie minicasco zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy Twój pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie wskutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu zwierzętami lub osobami;
  • zdarzeń losowych, np. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwaniu lub zapadania się ziemi;
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;
  • działania osób trzecich, np. wandalizmu;
  • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej;
  • ...

Ubezpieczenie TurystycznePolecamy ubezpieczenia turystyczne.

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla:

  • Polaków zamieszkałych w Polsce udających się w podróż po Polsce w ramach zorganizowanego wypoczynku,
  • Polaków zamieszkałych w Polsce i cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt – wyjeżdżających za granicę odpocząć, uczyć się lub pracować,
  • Polaków zamieszkałych na stałe za granicą i cudzoziemców – przyjeżdżających do Polski na wypoczynek lub w celu podjęcia nauki lub do pracy.

 

Razem z ubezpieczeniem otrzymasz atrakcyjny pakiet usług ASSISTANCE.